Tags: ใบหน้า
หมอรามาฯ แนะปัจจัยที่ทำให้เกิด...สิว กรรมพันธุ์ อายุ มักพบมากในวัยรุ่นจากมีฮอร์โมนเพศเพิ่มขึ้น เครื่องสำอางบางอย่างที่มีส่วนผสมของขี้ผึ้ง น้ำมัน เครื่องสำอางบำรุงผิว สบู่
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

0