Tags: โรคไต
บทความเรื่อง ปวดขมับ หรือท้ายทอย คือสัญญาณเตือน โรคไต ! จริงหรือไม่ ? ปวดศีรษะ บริเวณขมับหรือท้ายทอยอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตได้มาสังเกตอาการกันว่าแบบนี้จะเข้าข่ายหรือไม่แล้วเมื่อเป็น โรคไต อาการ จะเป็นอย่างไร ?
อาการปวดศีรษะที่ต้องเฝ้าระวัง หากมีอาการปวดบริเวณขมับหรือท้ายทอยอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตได้ มาสังเกตอาการกันว่าเมื่อปวดขมับหรือท้ายทอยแบบนี้จะเข้าข่ายเป็นโรคไตหรือไม่ !
บทความสุขภาพ
21-06-2024

32

แบบสอบถามโรคไต ติดกินเค็ม รสจัด พฤติกรรมแบบนี้ เช็กด่วนกับแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากการทานอาหาร
บทความสุขภาพ
11-12-2023

3

ไตวายเรื้อรัง โรคไต
ไตวายเรื้อรัง เป็นภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานทีละน้อยต่อเนื่องกันเกิน 3 เดือนหรือเป็นปี หากรักษาไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้เสี่ยงที่จะเป็นโรคไตได้
บทความสุขภาพ
14-09-2023

8

อินโฟกราฟิก
25-08-2022

1

บทความสุขภาพ
15-01-2018

0

โรคไตถือเป็นภัยเงียบที่ทุกคนมักเป็นโดยที่ไม่รู้ตัว เรามาเรียนรู้ข้อสังเกตของโรคนี้กัน ว่าเป็นอย่างไรจะได้ป้องกันอย่างทันท่วงที
ชุดภาพ
17-10-2016

0

การทานวิตามินเสริม ถือเป็นเทรนด์ของคนรุ่นใหม่ที่ส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าการทานวิตามินเสริมนั้นจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง รวมถึงเรื่องของการช่วยให้ผิวพรรณสวย ขาวใส ดูเต่งตึง ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการรับประทาน
บทความสุขภาพ
12-08-2016

50