รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
August 15, 2016

ภัยเงียบ โรคไขมันสะสมที่ตับ

ภัยเงียบ โรคไขมันสะสมที่ตับ ไขมันก่อตัวอยู่ในเนื้อตับ ตับเริ่มเกิดการอักเสบเรื้อรัง...