รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 13, 2021

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก ลัดคิวหมอ – 06/07/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว...

July 12, 2021

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & โรคในเด็ก ลัดคิวหมอ – 09/07/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & โรคในเด็ก  พิธีกรหลัก : อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ...

June 25, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & การผ่าตัด ลัดคิวหมอ – 24/06/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & การผ่าตัด พิธีกรหลัก : รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์...

June 23, 2021

โรคในเด็ก & อาหารและสุขภาพ ลัดคิวหมอ – 22/06/64 | by RAMA Channel

โรคในเด็ก & อาหารและสุขภาพ พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์...

June 18, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้และข้อ ลัดคิวหมอ – 17/06/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้และข้อ  พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร...

June 15, 2021

โรคทั่วไป โรคติดเชื้อ & โรคในเด็ก ลัดคิวหมอ – 14/06/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคติดเชื้อ & โรคในเด็ก  พิธีกรหลัก : ศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล...

June 11, 2021

โรคในเด็ก โรคทั่วไป & โรคติดเชื้อ ลัดคิวหมอ – 08/06/64 | by RAMA Channel

โรคในเด็ก โรคทั่วไป & โรคติดเชื้อ พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์...

June 7, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & เวชศาสตร์ฟื้นฟู ลัดคิวหมอ – 03/06/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & เวชศาสตร์ฟื้นฟู พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณกูร...

May 29, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคของผู้หญิง ลัดคิวหมอ – 27/05/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคของผู้หญิง พิธีกรหลัก :  รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์...

May 27, 2021

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก ลัดคิวหมอ – 26/05/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : อ. นพ.สิระ กอไพศาล ภาควิชาอายุรศาสตร์  พิธีกรรับเชิญ :...

May 26, 2021

โรคในเด็ก โรคทั่วไป & เวชศาสตร์ฟื้นฟู ลัดคิวหมอ – 25/05/64 | by RAMA Channel

โรคในเด็ก โรคทั่วไป & เวชศาสตร์ฟื้นฟู  พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์...

May 21, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ ลัดคิวหมอ – 20/05/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ  พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร...