รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
October 3, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคตา ลัดคิวหมอ – 30/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคตา พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์...

September 29, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคหัวใจ  ลัดคิวหมอ – 28/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคหัวใจ  พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์...

September 28, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & เวชศาสตร์ฟื้นฟู ลัดคิวหมอ – 23/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & เวชศาสตร์ฟื้นฟู พิธีกรหลัก : รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์...

September 22, 2021

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก ลัดคิวหมอ – 21/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : อ. นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว พิธีกรรับเชิญ...

September 18, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคตา ลัดคิวหมอ – 16/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคตา พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์...

September 15, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคติดเชื้อ ลัดคิวหมอ – 14/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคติดเชื้อ พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์...

September 14, 2021

โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ & โรคหู คอ จมูก ลัดคิวหมอ – 13/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคกระดูกและข้อ & โรคหู คอ จมูก พิธีกรหลัก : ผศ. นพ.ศิวดล วงค์ศักดิ์...

September 14, 2021

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & โรคในเด็ก ลัดคิวหมอ – 10/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป หู คอ จมูก & โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ...

September 8, 2021

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก ลัดคิวหมอ – 07/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป & โรคในเด็ก พิธีกรหลัก : อ. นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว พิธีกรรับเชิญ...

September 6, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ ลัดคิวหมอ – 02/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร...

September 2, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ลัดคิวหมอ – 31/08/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน พิธีกรหลัก : รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์...

August 27, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ ลัดคิวหมอ – 26/08/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ พิธีกรหลัก : รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์...