รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
May 8, 2017

“โรคโมโนนิวคลิโอสิส” ที่ติดต่อผ่านการจูบ

หลายคนอาจไม่คุ้นหูนักกับโรคโมโนนิวคลิโอลิสที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านการจูบ...