รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
February 2, 2018

“โรคเริม” โรคผิวหนังที่ป้องกันได้

ในประชากรกว่าร้อยละ 80-90 อาจเคยได้รับเชื้อไวรัสเริม แต่ไม่แสดงอาการโรค...

November 11, 2017

โรคผิวหนัง ป้องกันรักษาได้ | โรคเริม

เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งของผิวหนังและเยื่อเมือกต่าง ๆ ทำให้มีลักษณะพุขึ้นเป็นตุ่มใสเล็ก ๆ...