Tags: โรคเด็ก
04-01
หากผู้ปกครองสังเกตุเห็นว่าบุตรหลานของท่านเริ่มมีปัญหา รู้สึกไม่ชอบสังคม หรือ มีอารมณ์ฉุนเฉียวบ่อยผิดปกติ อาการต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรปล่อยปะละเลย อย่าคิดว่าเดี๋ยวก็หายเอง เพราะพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะส่งผลถึงอนาคตได้ วันนี้เรานำพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก
บทความสุขภาพ
12-08-2016

34