รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
November 13, 2017

กรดไหลย้อน ปัญหายอดนิยมของคนวัยทำงาน

สังคมคนทำงานในยุคปัจจุบันมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือโรคกรดไหลย้อน...