รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
September 29, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคหัวใจ  ลัดคิวหมอ – 28/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคหัวใจ  พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์...

June 2, 2021

โรคทั่วไป & โรคหัวใจ ลัดคิวหมอ – 01/06/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป & โรคหัวใจ พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว...

September 24, 2020

“โรคหัวใจ” ไม่เลือกวัย อายุน้อยก็เสี่ยงได้

โรคหัวใจคือโรคยอดฮิตอันดับต้น ๆ...

December 2, 2018

Rama The Game EP 11: โรคหัวใจและหลอดเลือด

รร.ราชวินิตบางแก้ว และ รร.ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) พบกับโจทย์เรื่อง โรคหัวใจและหลอดเลือด...

November 6, 2018

โรคหัวใจ : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 6 พ.ย.61 (6/6)

ลัดคิวหมอ อ. นพ.ธเนศ แก่นสาร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว อ. นพ.กฤษฎา มีมุข สาขาวิชาโรคหัวใจ...

September 12, 2018

โรคหัวใจ : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 12 ก.ย.61 (6/6)

ลัดคิวหมอ รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รศ. นพ.ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ...

September 2, 2018

หัวใจเต้นเร็ว อาจไม่ใช่สัญญาณของโรคหัวใจเสมอไป

หัวใจเต้นเร็ว คืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ...

June 13, 2018

ไม่ต้องผ่าตัด ก็สามารถเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้

ปัจจุบันการรักษามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทคโนโลยีทดแทนการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ...

April 23, 2018

โรคหัวใจ : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 23 เม.ย.61 (6/6)

ลัดคิวหมอ อ. นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์...

February 13, 2018

ปัญหาโรคหัวใจ : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 13 ก.พ.61 (5/6)

ลัดคิวหมอ ผศ. พญ.ธาริณี ตั้งเจริญ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์...

December 6, 2017

หัวใจเต้นระริก ภาวะอันตรายที่ต้องเฝ้าระวัง

หัวใจเต้นระริก เป็นภาวะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติชนิดหนึ่ง...