Tags: โรคหลอดเลือดสมอง
ปวดหัว ปวด
ปวดหัว ในตำแหน่งต่าง ๆ อาจจะพอบอกโรคคร่าว ๆ ได้บ้างโรคปวดศีรษะที่พบมากที่สุด เป็นโรคปวดหัวที่เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะ
บทความสุขภาพ
28-10-2019

1

ยาแอสไพริน โรคหลอดเลือดสมอง
ยาแอสไพริน เป็นตัวยาที่ช่วยป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง ได้ มีขายตามร้านขายยาทั่วไปแต่ต้องให้เภสัชกรแนะนำก่อนที่จะนำมารับประทาน
บทความสุขภาพ
25-05-2018

0

3-01
ผศ.ดร.วันทนีย์ เกียรงสินยศ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการใช้น้ำเพื่อบริโภคกับสุขภาพว่า น้ำมัน หรือไขมัน เป็นหนึ่งในสารอาหารที่ร่างกายต้องการ เป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายใช้ในการสร้างฮอร์โมน และละลายวิตามิน ดูดซึม
บทความสุขภาพ
12-08-2016

29