Tags: โรคหลอดเลือดสมอง
ปวดหัว ในตำแหน่งต่าง ๆ อาจจะพอบอกโรคคร่าว ๆ ได้บ้างโรคปวดศีรษะที่พบมากที่สุด เป็นโรคปวดหัวที่เกิดจากการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะ
บทความสุขภาพ
22-05-2024

14

อินโฟกราฟิก เรื่อง ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย คือ โรค หลอดเลือดสมอง
ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย คือ อาการของโรคหลอดเลือดสมอง
อินโฟกราฟิก
03-05-2024

0

ยาแอสไพริน โรคหลอดเลือดสมอง
ยาแอสไพริน เป็นตัวยาที่ช่วยป้องกัน โรคหลอดเลือดสมอง ได้ มีขายตามร้านขายยาทั่วไปแต่ต้องให้เภสัชกรแนะนำก่อนที่จะนำมารับประทาน
บทความสุขภาพ
25-05-2018

0

ผศ.ดร.วันทนีย์ เกียรงสินยศ อาจารย์ประจำสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงการใช้น้ำเพื่อบริโภคกับสุขภาพว่า น้ำมัน หรือไขมัน เป็นหนึ่งในสารอาหารที่ร่างกายต้องการ เป็นแหล่งพลังงานที่ร่างกายใช้ในการสร้างฮอร์โมน และละลายวิตามิน ดูดซึม
บทความสุขภาพ
12-08-2016

29