รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
April 6, 2023

ลัดคิวหมอ โรคฮีทสโตรก ภัยเงียบฤดูร้อนที่อันตรายถึงตาย 05/04/66 l RAMA CHANNEL

โรคฮีทสโตรก ภัยเงียบฤดูร้อนที่อันตรายถึงตาย อากาศร้อนที่ทุกคนควรระวังไว้ ผศ. นพ.วราวุฒิ สุขเกษม...

May 12, 2019

ฮีตสโตรกจากอากาศร้อน อันตรายถึงชีวิต : Rama Square (Better to know)

อาการฮีทสโตรก ภัยจากอากาศร้อนมีตั้งแต่อาการน้อยจนถึงอาการมาก ผู้ป่วยที่มีอาการน้อยได้แก่...

March 23, 2018

“ปิดเทอมใหญ่ห่างไกลภัย ห่างไกลโรค” ตอน โรคลมแดด

สาเหตุคือร่างกายไม่สามารถปรับตัวกับความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกร่างกายได้...

February 12, 2018

“ฮีทสโตรก” อันตรายถึงตาย อากาศร้อนต้องระวัง

โรคลมแดด (heat stroke) อันตรายจากอากาศร้อน โรคที่เกิดจากร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป...

April 26, 2017

โรคฮีทสโตรกอันตรายถึงตาย หน้าร้อนต้องระวัง

โรคฮีทสโตรกเป็นโรคที่มักเกิดในฤดูร้อน จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด...

March 15, 2017

Rama Update เคลียร์!! อุณหภูมิร่างกายร้อนเท่าไรถึงเป็น “โรคลมแดด” 15/03/60 (1/5)

รายการพบหมอรามาช่วง: Rama Update เคลียร์ให้เข้าใจอุณหภูมิร่างกายร้อนเท่าไรถึงเป็น...

November 29, 2016

โรคลมแดด ภัยจากธรรมชาติร้ายแรงถึงชีวิต

โรคลมแดด คือ โรคที่เกิดจากความร้อนชนิดหนึ่ง โดยโรคที่เกิดจากความร้อนนั้นมีหลายระดับ...

August 12, 2016

โรคลมแดด(Heat Stroke) คุณแม่ตั้งครรภ์ควรระวัง

“กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข”...