Tags: โรคมะเร็งเต้านม
อินโฟกราฟิก
11-01-2024

0

โรคมะเร็งเต้านมไม่ได้มีแค่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น ต้องบอกว่าผู้ชายก็สามารถเป็นได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีสาเหตุคล้ายๆ กับมะเร็งเต้านมในผู้หญิง โดยผู้ชายมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อเทียบกับจำนวนผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านม 100 คน จะมีประมาณ 0.5-1 % เท่านั้น ซึ่ง
บทความสุขภาพ
14-08-2016

32

12-01
คุณผู้หญิงที่ต้องการตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง นอกจากการเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อพบคุณหมอและรอการตรวจแล้ว อีกหนึ่งเครื่องมือที่ใช้สำหรับการตรวจเช็คได้ด้วยตนเอง ก็คือ “มือ” ของคุณเองนั่นเอง ที่สามารถตรวจพบอาการบอกเหตุถึงการเป็นมะเร็งเต้า
บทความสุขภาพ
11-08-2016

19