รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
September 6, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ ลัดคิวหมอ – 02/09/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร...

August 27, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ ลัดคิวหมอ – 26/08/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ พิธีกรหลัก : รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์...

July 4, 2021

โรคทั่วไป & โรคภูมิแพ้และโรคข้อ ลัดคิวหมอ – 01/07/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป & โรคภูมิแพ้และโรคข้อ พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.ศิริสุชา โศภนคณาภรณ์...

May 21, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ ลัดคิวหมอ – 20/05/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ  พิธีกรหลัก : ผศ. พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร...

April 23, 2021

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ ลัดคิวหมอ – 22/04/64 | by RAMA Channel

โรคทั่วไป โรคในเด็ก & โรคภูมิแพ้ โรคข้อ พิธีกรหลัก : รศ. นพ.พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์...

September 12, 2019

โรคภูมิแพ้ โรคเด็ก & ปัญหาสุขภาพเด็กและวัยรุ่น : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 12 ก.ย. 62

ลัดคิวหมอ ออกอากาศวันที่ 12 กันยายน 2562 โรคภูมิแพ้ โรคเด็ก ปัญหาสุขภาพเด็กและวัยรุ่น...

November 22, 2018

โรคภูมิแพ้ : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 20 พ.ย.61(6/6)

ลัดคิวหมอ Live อ. พญ.อรวี ฉินทกานันท์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อ. พญ.วรรณดา ไล้สวน...

November 1, 2018

“โรคภูมิแพ้ตา“ อาการเรื้อรังที่ไม่ควรละเลย

“ภูมิแพ้” เกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองไวผิดปกติต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย...

August 9, 2018

เมื่อลูกเป็น “โรคภูมิแพ้” ต้องดูแลอย่างไร?

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในการหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้...

April 10, 2018

โรคภูมิแพ้ : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 10 เม.ย.61 (6/6)

ลัดคิวหมอ รศ. พญ.วิภารัตน์ มนุญากร สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์...

March 29, 2018

“โรคภูมิแพ้ แก้ได้นะ” รายการ สามัญประจำบ้าน ep.45

ติดตามรายการ สามัญประจำบ้านได้ในทุกวันเวลา 05.00-05.05 น. ,13.00-13.05 น.และ 23.00-23.05 น....

February 26, 2018

โรคภูมิแพ้ : พบหมอรามา ช่วง โรคภูมิแพ้ : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 26 ก.พ.61 (4/5)

ลัดคิวหมอ ผศ. พญ.วิภารัตน์ มนุญากร สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์...