รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
June 15, 2020

“ไข้เลือดออก” โรคคุ้นเคยแต่ละเลยไม่ได้

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติด “เชื้อไวรัสเดงกี” การระบาดมักเกิดในช่วงฤดูฝน...

August 17, 2018

โรคที่มากับหน้าฝน ตอน ไอพีดี

คือโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ “นิวโมคอคคัส”...

June 13, 2017

7 โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝน

เข้าสู่ฤดูฝนก็เป็นอีกหนึ่งฤดูที่เต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ...

June 13, 2017

ปฏิบัติตนอย่างไรดี หากป่วยเป็น “ตาแดง”

เข้าสู่ฤดูฝนที่อากาศชื้น นำมาสู่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ...

February 14, 2017

วิธีป้องกันตัวเองจากโรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู เป็นเชื้อแบคทีเรียที่ติดจากสัตว์มาสู่คน โดยสามารถติดเชื้อโรคจากสัตว์ได้หลายชนิด...

October 18, 2016

ฤดูฝน เด็กเล็กเสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ ตรงตัวอยู่แล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ติดต่อโดยการสัมผัสละออง เช่น ไอ...