Tags: โรคติดเชื้อที่ไต
พูดถึงโรคไต ส่วนใหญ่จะนึกถึงแต่ผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน ซึ่งจะมาพร้อมกับภาวะไตวาย แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า เด็กก็เป็นโรคนี้ได้ ขนมหวานและอาหารฟาสฟู้ด เป็นที่โปรดปรานของน้องๆ หนูๆ วัยนี้อยู่แล้ว ยิ่งต้องระวังเรื่องโรคไตในเด็กให้มาก
บทความสุขภาพ
12-08-2016

22