รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
November 7, 2017

โรคตาขี้เกียจ ส่งผลต่อการมองเห็นที่ผิดปกติ

โรคตาขี้เกียจส่งผลต่อการมองเห็นโดยตรง สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้...