Tags: โรคตับ
บทความสุขภาพ
29-04-2021

3

บทความสุขภาพ
28-04-2021

1

ตุ่มใสบนนิ้ว ตุ่ม
ตุ่มใสบนนิ้ว มีลักษณะเป็น ตุ่ม เล็ก ๆ คล้าย ๆ ไข่กบนั้น สาเหตุอาจเกิดจากภูมิแพ้ การติดเชื้อ หรือโรคที่ผิดปกติจากการยึดเกาะของเซลส์
บทความสุขภาพ
18-10-2016

110

ภัยเงียบ โรคไขมันสะสมที่ตับ ไขมันก่อตัวอยู่ในเนื้อตับ ตับเริ่มเกิดการอักเสบเรื้อรัง ตับอักเสบรุนแรง เซลล์ตับถูกทำลายมาก ตับทำงานไม่ได้ตามปกติ ตับแข็ง
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

1