รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
May 27, 2019

ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อป่วยเป็นโรคกระดูกพรุน

อันตรายของโรคกระดูกพรุน โรคกระดูกพรุน หมายถึง โรคที่ความแข็งแรงของกระดูกลดลง...

October 19, 2018

โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบของผู้สูงอายุ

ในประเทศไทยพบผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 5 แสนคน...

January 16, 2017

รายการพบหมอรามา Meet the expert โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบของผู้สูงอายุ 16/01/60 (3/5)

รายการพบหมอรามา ช่วง: Meet the expert โรคกระดูกพรุน ภัยเงียบของผู้สูงอายุ รศ.นพ.วิวัฒน์...