Tags: โรคกรดไหลย้อน
06-01
โรคกรดไหลย้อน ความผิดปกติที่เกิดจากการมีกรดในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาสู่หลอดอาหาร เป็นผลมาจากการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างหย่อนตัวลง ทำให้มีน้ำย่อยหรือกรดไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหารได้นั่นเอง สาเหตุอีกหนึ่งอย่างของการเกิดโรคกรด
บทความสุขภาพ
12-08-2016

28

หมอรามาฯ ฝากบอก กรดไหลย้อนหายได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรม กรดไหลย้อนมีทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน 1.กรดไหลย้อนที่ไหลไปถึงบริเวณหลอดอาหาร 2.กรดไหลที่ย้อนไปถึงบริเวณกล่องเสียง กรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้อย่างไรกัน? รู้หรือไม่ว่า...ในกระเพาะของเราจะมีกรด
ชุดภาพ
10-08-2016

0