รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
August 14, 2016

เช็คดู! คุณมีอาการเข้าข่าย “กลัวการขาดมือถืออย่างมาก” หรือไม่?

Nomophopia(โนโมโฟเบีย) หรือ No Mobilephone Phobia เป็นอาการของคนที่กลัว “อย่างมาก”...

August 12, 2016

“โนโมโฟเบีย” โรคกลัวการขาดมือถือ

กิจวัตรประจำวันของเราในแต่ละวันเป็นอย่างไร...