Tags: แพ้สัมผัส
ตุ่มใสบนนิ้ว ตุ่ม
ตุ่มใสบนนิ้ว มีลักษณะเป็น ตุ่ม เล็ก ๆ คล้าย ๆ ไข่กบนั้น สาเหตุอาจเกิดจากภูมิแพ้ การติดเชื้อ หรือโรคที่ผิดปกติจากการยึดเกาะของเซลส์
บทความสุขภาพ
18-10-2016

108