Tags: แพทย์แผนจีน
ปัจจุบันมีเรื่องของการแพทย์ทางเลือกออกมามากมาย เช่น การทานสมุนไพรฤทธิ์เย็นช่วยขับพิษร้อนออกจากร่างกาย การทำดีท็อกซ์ และแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนต่างๆ บางเรื่องก็น่าเชื่อถือ บางเรื่องเราก็เกิดข้อสงสัยว่าเป็นไปได้จริงหรือ? มาไขคำตอบของคำถาม
บทความสุขภาพ
13-08-2016

13