Tags: แก้การนอนไม่หลับ
9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอนไม่หลับ 9 วิธีแก้ปัญหานอน
อินโฟกราฟิก
15-08-2016

0

การรักษาโดยไม่ต้องใช้ยา มีวิธีการหลายอย่างที่อาจช่วยให้ผู้ป่วยหลับได้ดีโดยไม่ต้องใช้ยานอนหลับการส่งเสริมสุขภาพของการนอนอาจทำได้หลายวิธี ดังนี้ 1.จัดเวลานอนให้สม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน 2.ควรเลิกสูบบุหรี่ และเลิกการดื่มเหล้าจัด
บทความสุขภาพ
13-08-2016

24