รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 6, 2018

รู้เท่ารู้ทันภาวะเสี่ยง “ลิ่มเลือดอุดตันในปอด”

“ลิ่มเลือดอุดตันในปอด” ภาวะเสี่ยงที่อันตรายถึงชีวิต หากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง...