รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
June 24, 2019

โรคหลอดเลือดสมอง รู้ได้เร็ว รักษาได้ทัน

ภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มหนึ่ง ประมาณ 80-90%...

March 27, 2017

ทำความเข้าใจ โรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อม

โรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยในสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นสาเหตุสำคัญต่อการเสียชีวิต...