รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
August 11, 2016

โรคกรดไหลย้อน…อันตรายหลังการทานอาหาร

โรคกรดไหลย้อนเป็นภาวะที่น้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร...

August 10, 2016

กรดไหลย้อนหายได้ แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

หมอรามาฯ ฝากบอก กรดไหลย้อนหายได้แค่เปลี่ยนพฤติกรรม กรดไหลย้อนมีทั้งหมด 2 แบบด้วยกัน...