Tags: เพศสัมพันธ์
ปัญหา “ท้องไม่พร้อม” ในหมู่วัยรุ่นสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่อง วิธีคุมกำเนิด ทำให้ไม่สามารถป้องกันการคุมกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทความสุขภาพ
12-02-2020

0

ยาคุมกำเนิด คุมกำเนิด
ยาคุมกำเนิด เป็นวิธีการ คุมกำเนิด ที่ดีหากกินอย่างถูกต้อง แต่ปัญหาที่พบคือการกินที่ไม่ถูกวิธี ทำให้การคุมกำเนิดเสื่อมประสิทธิภาพลง
บทความสุขภาพ
15-08-2018

1

บทความสุขภาพ
26-04-2017

5

HPV (Human Papilloma Virus) มีมากมายหลายสายพันธุ์เป็นร้อยๆ ชนิดๆ แต่สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์นั้นมีประมาณ 30-40 สายพันธุ์ มีบางสายพันธุ์ที่เราทำการเจาะลึกลงไปว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก การที่เราจะได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้มา
บทความสุขภาพ
14-08-2016

21

ปัจจุบัน “มะเร็ง” ถือเป็นโรคร้ายอีกโรคหนึ่งที่คนไทยเป็นกันมาก เพราะโดยส่วนใหญ่ยังรักษาไม่ได้ ทำได้แค่ประคองอาการเท่านั้น หากรู้อย่างนี้แล้วเราต้องรีบป้องกันโดยเร่งด่วน วันนี้เรามี 5 วิธี ที่จะทำให้เราห่างไกลจากโรคมะเร็งได้ มีอะไรบ้างมาเช็คกัน 1.ไม่สูบ
บทความสุขภาพ
12-08-2016

12

ตามหลักฐานทางการแพทย์พบว่า เจลหล่อลื่นที่ใช้กันตามท้องตลาดส่วนมากจะมีสารที่เป็นพิษต่อตัวอสุจิและเจลหล่อลื่นยังขัดขวางการทำงานของเมือกในช่องคลอดทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ในการที่จะช่วยนำอสุจิไปผสมกับเซลส์ไข่ของผู้หญิง นอกจากนี้ เจลหล่อลื่น
บทความสุขภาพ
12-08-2016

21

เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ในวัยรุ่น เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร จะห้ามก็คงยาก จะปล่อยเลยก็ไม่ได้ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่น ที่ผู้ใหญ่ควรจะแนะนำ และตัววัยรุ่นเองควรจะเรียนรู้วิธีที่จะรักให้เป็น รู้จักรักตัวเองให้ถูกทาง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา
บทความสุขภาพ
12-08-2016

15