Tags: เจ็บคอ
ทอนซิลอักเสบ เจ็บคอ
ทอนซิลอักเสบ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือการติดเชื้อแบคทีเรีย โรคคออักเสบที่มีอาการ เจ็บคอ ร่วมกับไข้สูง หนาวสั่น กลืนอาหารหรือน้ำลายได้ลำบาก
บทความสุขภาพ
15-02-2024

9

บทความสุขภาพ
17-11-2016

27

02-01
เป็นหวัด เจ็บคอ มีไข้จำเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะทุกครั้งถูกต้องหรือไม่ คำตอบคือ ไม่ถูกต้องและเป็นการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะอาการเจ็บคอเกิดขึ้นได้จาก 2 สาเหตุคือ 1.เกิดจากการติดเชื้อไวรัส (ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะ) 2.เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย(รักษาด้วย
บทความสุขภาพ
11-08-2016

57