รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
June 19, 2017

สิ่งที่ควรรู้เมื่อเกิดอาการเจ็บคอหลังตากฝน

ในช่วงฤดูฝนหากต้องตากฝนมักเกิดโรคไข้หวัดขึ้น และอาจมีอาการอื่นๆ ตามมาเช่นอาการเจ็บคอ...