Tags: อาเจียนเป็นเลือด
อินโฟกราฟิก เรื่อง อาเจียนเป็นเลือด สาเหตุที่สำคัญพบบ่อยมาจาก แผลในกระเพาะอาหาร รองลงมาคือ แผลในลําไส้เล็กส่วนต้น ทำให้มีเลือดออกในกระเพาะ
อาเจียนเป็นเลือด สาเหตุที่สำคัญพบบ่อยมาจาก แผลในกระเพาะอาหาร รองลงมาคือ แผลในลําไส้เล็กส่วนต้น ทำให้มีเลือดออกในกระเพาะ
อินโฟกราฟิก
01-05-2024

0