รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
March 16, 2021

หมอครับ นอนไม่หลับทำไงดี

ต้องหาสาเหตุของโรคต่าง ๆ ที่ทำให้มีอาการนอนไม่หลับได้...

October 9, 2018

ไขปัญหาสุขภาพจิต กับอาการนอนไม่หลับ

ปัญหาสุขภาพจิตบางครั้งส่งผลให้มีอาการนอนไม่หลับ ทำให้ผู้ป่วยหลายรายที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาได้...

October 18, 2016

สุขอนามัยการนอนไม่ดี ก็ทำให้มีอาการ “นอนไม่หลับ” ได้

สาเหตุของการนอนไม่หลับของคนเราโดยทั่วไปนั้นส่วนใหญ่เกิดมาจากความเครียด และวิตกกังวล...