Tags: อาการของโรคกรดไหลย้อน
อินโฟกราฟิก เรื่อง กรดไหลย้อน เกิดจากน้ำย่อยใน กระเพาะอาหาร ไหลย้อนไปยังหลอดอาหารจนทำให้รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
กรดไหลย้อน เกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนไปยังหลอดอาหารจนทำให้รบกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวันและอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้
อินโฟกราฟิก
23-04-2024

1

กรดไหลย้อน แสบร้อนกลางอก
กรดไหลย้อน ภาวะที่น้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปหลอดอาหาร ซึ่งเกิดจากกรดในกระเพาะอาหาร ทำให้เกิดอาการ แสบร้อนกลางอก เรอเปรี้ยว แน่นหน้าอก
บทความสุขภาพ
22-02-2024

10