Tags: อาการของข้อเท้าพลิก
อินโฟกราฟิก เรื่อง ข้อเท้าพลิก เกิดจากอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งการลื่นล้ม ตกบันได ตกส้นสูง อุบัติเหตุจากเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
ข้อเท้าพลิก เกิดจากอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทั้งการลื่นล้ม ตกบันได ตกส้นสูง อุบัติเหตุจากเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย
อินโฟกราฟิก
04-05-2024

0