รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
November 22, 2018

ถ้าอยากตรวจการได้ยินควรทำอย่างไร?

ระดับการได้ยิน สามารถตรวจได้เพื่อทดสอบความสามารถในการได้ยินของแต่ละบุคคล...

September 16, 2018

หูเสื่อมจากการได้ยินเสียงดังนาน ๆ ได้ยินเสียงดังมาก ๆ

การได้ยินเสียงดังมากระยะสั้น เช่น เสียงระเบิด อาจทำประสาทหูเสื่อมเฉียบพลันได้...

June 26, 2017

“โรคแอลเอสดี” โรคพันธุกรรมที่พบมากขึ้นในประเทศไทย

ทำความรู้จักกับโรคโรคแอลเอสดี โรคที่สามารถถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม...

April 3, 2017

เส้นประสาทหูเสื่อม กับปัญหาการได้ยิน

การได้ยินถือเป็นประสาทสัมผัสที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะมนุษย์...