รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
December 13, 2018

หลอดเลือดหัวใจตีบ ดูแลตัวเองดี ต่อชีวิตได้อีกไกล

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นอีกหนึ่งโรคที่มีความรุนแรง และสามารถทำให้เสียชีวิตได้...

December 2, 2018

Rama The Game EP 11: โรคหัวใจและหลอดเลือด

รร.ราชวินิตบางแก้ว และ รร.ดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) พบกับโจทย์เรื่อง โรคหัวใจและหลอดเลือด...

October 29, 2018

Strap to Straight ป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังสวนหัวใจ : พบหมอรามา ช่วง Rama Health Talk 29 ต.ค.61 (5/6)

Rama Health Talk นวัตกรรม Strap to Straight ป้องกันภาวะแทรกซ้อนของหนูน้อย หลังทำการสวนหัวใจ...

June 13, 2018

ไม่ต้องผ่าตัด ก็สามารถเปลี่ยนลิ้นหัวใจได้

ปัจจุบันการรักษามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทคโนโลยีทดแทนการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ...

February 13, 2018

ปัญหาโรคหัวใจ : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 13 ก.พ.61 (5/6)

ลัดคิวหมอ ผศ. พญ.ธาริณี ตั้งเจริญ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์...

February 1, 2018

โรคหัวใจ : พบหมอรามา ช่วง ลัดคิวหมอ 1 ก.พ.61 (5/6)

ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ออกอากาศสดผ่าน Facebook Fanpage เวลา 17.00 – 19.00 น....

September 8, 2017

ผู้ป่วยโรคหัวใจควรดูแลอย่างไร

ในผู้ป่วยโรคหัวใจหากป่วยเริ่มต้นมักไม่มีอาการแสดง...

July 24, 2017

Big Story “ภาวะหัวใจสั่นพริ้ว” โรคของหัวใจที่ไม่ไกลผู้สูงอายุ 24 ก.ค.60 (2/5)

พบหมอรามา ช่วง Big Story “ภาวะหัวใจสั่นพริ้ว” อีกหนึ่งโรคของหัวใจที่ไม่ไกลผู้สูงอายุ...