รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
June 5, 2021

Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟจากการทำงาน

ช่วงนี้หลายคนอาจมีการเปลี่ยนงานกันบ้าง ซึ่งเกิดมาจากหลากหลายสาเหตุ...