รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
February 12, 2020

4 วิธีคุมกำเนิด แบบผิด ๆ ไม่อยากท้องต้องเลิกทำ

ปัญหา “ท้องไม่พร้อม” ในหมู่วัยรุ่นสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่อง...