รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
June 24, 2019

โรคหลอดเลือดสมอง รู้ได้เร็ว รักษาได้ทัน

ภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มหนึ่ง ประมาณ 80-90%...

May 8, 2017

หลอดเลือดสมองแตก โรคร้ายที่เกิดฉับพลัน

โรคหลอดเลือดสมองแตกเป็นโรคที่มักเกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือดที่มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น...