Tags: สุขภาพ
บทความ เรื่อง นอนไม่พอ พักผ่อนน้อย ตื่นขึ้นมามักเห็นตุ่มใส บริเวณริมฝีปาก เป็นอาการของโรคที่ชื่อว่า เริม ที่นอกจากจะเจ็บแล้ว ยังส่งผลต่อความมั่นใจอีกด้วย
นอนไม่พอ พักผ่อนน้อย ตื่นขึ้นมามักเห็นตุ่มใส บริเวณริมฝีปาก เป็นอาการของโรคที่ชื่อว่า เริม ที่นอกจากจะเจ็บแล้ว ยังส่งผลต่อความมั่นใจอีกด้วย
บทความสุขภาพ
03-06-2024

6

วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปีถูกจัดตั้งให้เป็นวัน ความดันเลือดสูงโลก (World Hypertension Day) เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ตื่นตัวและตระหนักเห็นความสำคัญของการป้องกัน “โรคความดันเลือดสูง”
บทความสุขภาพ
17-05-2020

1

อินโฟกราฟิก
21-02-2019

0

อินโฟกราฟิก
23-09-2018

3