รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
May 11, 2017

ปากเป็นขุยเกิดจากอะไร รักษาและป้องกันได้อย่างไรบ้าง?

ปัญหาเรื่องปากเป็นขุยเกิดจากการอยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน...

August 11, 2016

สาเหตุการเกิดโรคกลิ่นปาก

โรคกลิ่นปาก สาเหตุส่วนใหญ่ประมาณ 90 % มาจากภายในช่องปาก เพราะ กลิ่นปาก...