รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
January 10, 2023

ติดสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไป เสี่ยง “ซึมเศร้า”

การให้ความสนใจเรื่องราวของผู้อื่นหรือใช้เวลาบน สื่อสังคมออนไลน์ มากเกินไป...

August 31, 2017

ปัญหาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่นำมาสู่การฆ่าตัวตาย

เป็นที่รู้กันดีว่าในยุคปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันค่อนข้างมาก...