รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
June 24, 2019

โรคหลอดเลือดสมอง รู้ได้เร็ว รักษาได้ทัน

ภาวะผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มหนึ่ง ประมาณ 80-90%...

December 11, 2018

พูดไม่รู้เรื่อง กล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจเป็น โรคโมยาโมยา

โรคโมยาโมยา เป็นโรคทางระบบประสาทที่หลายคนไม่รู้จัก ทั้งยังมีการเข้าใจผิดในคนบางกลุ่ม...