Tags: วิธีกักตัว 14 วัน
COVID-19
สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม วันนี้เรามีวิธีปฏิบัติตัวของ ผู้ที่มีความเสี่ยง และ บุคคลทั่วไป มาฝาก เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยไปพร้อมกัน
บทความสุขภาพ
25-03-2020

0