Tags: วัยรุ่น
บทความสุขภาพ
18-10-2016

42

หากผู้ปกครองสังเกตุเห็นว่าบุตรหลานของท่านเริ่มมีปัญหา รู้สึกไม่ชอบสังคม หรือ มีอารมณ์ฉุนเฉียวบ่อยผิดปกติ อาการต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรปล่อยปะละเลย อย่าคิดว่าเดี๋ยวก็หายเอง เพราะพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะส่งผลถึงอนาคตได้ วันนี้เรานำพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก
บทความสุขภาพ
12-08-2016

34

เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ในวัยรุ่น เป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใคร จะห้ามก็คงยาก จะปล่อยเลยก็ไม่ได้ เพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องธรรมชาติของวัยรุ่น ที่ผู้ใหญ่ควรจะแนะนำ และตัววัยรุ่นเองควรจะเรียนรู้วิธีที่จะรักให้เป็น รู้จักรักตัวเองให้ถูกทาง เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา
บทความสุขภาพ
12-08-2016

15