รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
July 6, 2018

รู้เท่ารู้ทันภาวะเสี่ยง “ลิ่มเลือดอุดตันในปอด”

“ลิ่มเลือดอุดตันในปอด” ภาวะเสี่ยงที่อันตรายถึงชีวิต หากได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง...

April 3, 2018

รู้เท่ารู้ทัน ภาวะเสี่ยง “ลิ่มเลือดอุดตันในปอด” : พบหมอรามา ช่วง Big Story 3 เม.ย.61 (3/6)

Big Story รู้เท่ารู้ทัน ภาวะเสี่ยง“ลิ่มเลือดอุดตันในปอด” อ. นพ.วิรัช ตั้งสุจริตวิจิตร...