Tags: ลำไส้
ลำไส้แปรปรวน ลำไส้
ปวดท้อง แน่นท้อง มีปัญหาในการขับถ่าย อาการแบบนี้เสี่ยงเป็น โรคลำไส้แปรปรวน โรคที่เกิดจากการบีบตัวมากเกินไปของลำไส้ โดยที่โรคนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
อินโฟกราฟิก
12-03-2024

5

ท้องผูก,อุจจาระ
อินโฟกราฟิก
08-02-2022

2