Tags: ลำไส้อักเสบ
ผู้คนมักกังวลว่า การดื่มน้ำอัดลมทำให้เกิดลำไส้อักเสบ หรือถึงขั้นท้องแตกเสียชีวิตโดยเฉพาะเด็กๆ เพราะตัวน้ำอัดลมเองมีความซ่า และเข้าใจว่ามันคือน้ำกรดที่อันตราย เรามักจะเห็นในคลิปวีดีโอต่างๆ ว่ามีการนำช้อนไปแช่น้ำอัดลมแล้วช้อนกร่อน หรือว่าเอาน้ำ
บทความสุขภาพ
13-08-2016

27