Tags: ลัดคิวหมอ
อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง ภาวะตาปิดเกร็ง อาการของ เปลือกตา ที่เคลื่อนไหวผิดปกติ จะมีอาการบีบตา กะพริบตามากกว่าปกติและ ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดความกังวลในชีวิต
ภาวะตาปิดเกร็ง อาการของเปลือกตาที่เคลื่อนไหวผิดปกติ จะมีอาการบีบตา กะพริบตามากกว่าปกติและ ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดความกังวลในชีวิต
อินโฟกราฟิก
24-04-2024

2

อินโฟกราฟิก เรื่อง โรคที่ ลูกน้อย มีปัญหาการอ่าน เขียน หรือคำนวณโดยที่อาจทำไม่ได้เลยหรือทำได้ต่ำกว่าเด็กที่อายุเท่ากัน เรียกภาวะนี้ว่าภาวะ บกพร่องทางการเรียนรู้
โรคที่ลูกน้อยมีปัญหาด้านการอ่าน เขียน หรือคำนวณโดยที่อาจทำไม่ได้เลยหรือทำได้ต่ำกว่าเด็กที่อายุเท่ากัน เรียกภาวะนี้ว่าภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้
อินโฟกราฟิก
20-04-2024

1

อินโฟกราฟิก เรื่อง เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ เครื่อง AED เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวินิจฉัย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้
เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ หรือ เครื่อง AED เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้
อินโฟกราฟิก
19-04-2024

1

อินโฟกราฟิก รายการลัดคิวหมอ เรื่อง เอ็นร้อยหวายอักเสบ อาการปวด ข้อเท้า ที่คนชอบออกกำลังต้องรู้ การรักษาจำเป็นต้องรักษาเนิ่นๆเพราะหากปล่อยไว้อาจทำให้เรื้อรังจนต้องผ่าตัดได้
เอ็นร้อยหวายอักเสบ อาการปวดข้อเท้าที่คนชอบออกกำลังต้องรู้ การรักษาจำเป็นต้องรักษาเนิ่นๆเพราะหากปล่อยไว้อาจทำให้เรื้อรังจนต้องผ่าตัดได้
อินโฟกราฟิก
04-04-2024

0

ภูมิคุ้มกันบำบัด การรักษาโรคมะเร็ง
ภูมิคุ้มกันบำบัด เป็น การรักษาโรคมะเร็ง โดยใช้หลักการการกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเข้ามาช่วยควบคุมโรคมะเร็งของตัวคนไข้เองโดยตรง
อินโฟกราฟิก
12-02-2024

1

กระดูกหักและข้อเคลื่อน กระดูก
เมื่อกระดูกหักและข้อเคลื่อน จะมีการฉีกขาดของเยื่อหุ้มกระดูก ทำให้เกิดอาการบวมและเห็นเป็นรอยช้ำเกิดขึ้นในบริเวณโดยรอบ
อินโฟกราฟิก
31-01-2024

1

ผดผื่นคัน ผิวหนัง
ผดผื่นคัน เป็นอาการทางผิวหนังที่เกิดจากร่างกายปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่เปลี่ยนไป หรือสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมี
อินโฟกราฟิก
30-01-2024

1

อินโฟกราฟิก
11-01-2024

0

อินโฟกราฟิก
29-12-2023

1