รามาแชนแนล • ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี
November 13, 2017

ละเมอเดิน ความผิดปกติที่อันตรายกว่าที่ใครหลายคนคิด

อาการละเมอเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกถึงคุณภาพการนอน ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนัก...

September 7, 2017

Sleep apnea ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ นำมาซึ่งโรคต่าง ๆ

ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ยังคงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องตระหนักถึง...